Latest News for: Yemen cam

Edit

Ông Biden đau đầu với vị trí bộ trưởng quốc phòng

Kiến Thức 07 Dec 2020
Ngoài ra, những người phản đối cũng đặc biệt quan tâm đến các báo cáo cho rằng bà Flournoy đã phản đối những lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến do Saudi Arabia khởi phát tại Yemen. Ông Biden từng cam kết chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến này.
Edit

AOC bashes US foreign policy in front of veterans. It doesn’t end well

Hot Air 02 Jun 2019
AOC was slamming US policy regarding the civil war in Yemen and how we’ve been providing support to Saudi Arabia in that conflict. When the subject of Israel cam up, she referred to Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as “autocrats.” That ...
  • 1
×