Latest News for: Yemen cam

Edit

Ông Biden đau đầu với vị trí bộ trưởng quốc phòng

Kiến Thức 07 Dec 2020
Ngoài ra, những người phản đối cũng đặc biệt quan tâm đến các báo cáo cho rằng bà Flournoy đã phản đối những lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến do Saudi Arabia khởi phát tại Yemen. Ông Biden từng cam kết chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến này.
  • 1

Most Viewed

×